hrapavi objekti355

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

HUIU galerija

(27.11.2021. - 03.12.2021.) od 12:00 do 20:00 sati

Hrapavi objekt 1 tematska je izložba, odnosno dio koncepta Homo Faber koji problemski u fokus stavlja čovjeka koji gradi oruđe (technē) kako bi gospodario prirodom u vlastitu korist. Sam rad propituje mogućnosti snimanja i reprodukcije zvuka u neočekivanim medijima, proučavajući elektromagnetni zvuk i njegove mogućnosti zapisa u metal. Kroz ekstremno materijalnu reinterpretaciju i eksperimentalnu praksu pokušava se upisati ton i glas u metal istražujući koja svojstva i karakteristike svaki materijal i tehnika dodaje reproduciranoj zvučnoj slici. Željezo postaje medij – prenosilac informacija, a recipijentu zvuk u nekoliko sekundi dolazi i izmiče, gubeći se i probijajući u vidljivim i nevidiljivim hrapavim površinama. 

ORGANIZATOR
HUIU


27.11 – 03.12

Galleria dell’Associazione croata degli artisti interdisciplinari (HUIU), 12:00 - 20:00
Oggetti ruvidi 1
Mostra

“Oggetti ruvidi 1” è una mostra tematica, ovvero parte del concetto Homo Faber che focalizza l’uomo sull’aspetto problematico della realizzazione di uno strumento (technē) per gestire la natura a proprio vantaggio. Il lavoro stesso esamina le possibilità di registrazione e riproduzione del suono in supporti inaspettati, studiando il suono elettromagnetico e le sue possibilità di registrazione su metallo. Tramite la reinterpretazione estrema e la pratica sperimentale si cerca di registrare il tono e la voce sul metallo esplorando quali proprietà e caratteristiche ogni materiale e tecnica aggiunge all'immagine sonora riprodotta. Il ferro diventa un mezzo - un trasmettitore di informazioni, e il suono del destinatario va e viene in pochi secondi, perdendosi e irrompendo in superfici ruvide visibili e invisibili.

HUIU 


Organizatori:
Glavni sponzor:
Uz potporu:
Sponzori: