face

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Portarata, od 19:30  sati

18.12.2021.

Osnovna je karakteristika repertoara izbor glazbe koja ima svoju visoku, svevremensku kvalitetu i originalnost, koja je nadživjela sve trendove te postala suvremenom klasikom

ORGANIZATOR
JU Pula Film Festival


18.12.
Piazza Port'Aurea, dalle ore 19:30                       
Face to Face, concerto all'aperto
programma musicale

La caratteristica principale del repertorio musicale è la scelta alta qualità e originalità senza tempo, che è sopravvissuta a tutte le tendenze diventando un classico contemporaneo.

Ente pubblico Pola Film Festival


Organizatori:
Glavni sponzor:
Uz potporu:
Sponzori: